Pazartesi Ekim 23, 2017

Fransa Özgür Gelecek Gazetesi ve Partizan Dergisi okurları ;Özgür Gelecek Gazetesi Büro ve Çalışanlarına Yönelik Küçük Burjuva Çeteci Saldırılara Derhal Son Verilmelidir!

kaypakkaya-partizan
Bütün devrimci-demokrat kamuoyunu, Özgür Gelecek Gazetesi üzerindeki çeteci baskıları kınamaya ve gazetemizle dayanışmaya çağırıyoruz!

 

Uzun zamandır Özgür gelecek Gazetesi’ne yönelik, kendine “devrimci” diyen küçük burjuva bir grup tarafından saldırı ve tehditler yapılmaktadır. Bu grup, büro saldırılarıyla yetinmeyip son olarak gazete çalışanlarına yönelik saldırıları da “devrimci eylemleri (!)” arasına kattılar.

Özgür Gelecek Gazetesi işçi ve emekçilerin sosyalist sesi olan bir gazetedir. Özgür Gelecek (ÖG) gazetesi yayına başladığı günden itibaren devletin baskısıyla karşı karşıya kalmış, defalarca yasaklanmış, sayıları toplatılmış ve çalışanları tutuklanarak ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır.

ÖG, buna rağmen yılmamış, her seferinde halkımızın desteği ile ayakta kalmaya ve onların sesi olmaya devam etmiştir.

Türk egemen sınıfları, kendilerini teşhir eden sosyalist basını her zaman düşman olarak görmüş ve her fırsatta engellemek için tüm çabalarını harcamış ve hala harcamaya devam etmektedir. Devletin yıldırma ve yok etme çabalarına karşılık, ÖG çalışanları, kitlelerin sosyalist sesi olmayı; tutuklanma, yıllarca hapis yatma ve öldürülme pahasına çalışmalarını aksatmadan sürdürmüşler ve bundan sonrada aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam edeceklerdir.

İşçi sınıf ve burjuvazi var olduğu sürecede bu tarihsellik değişmeyecektir.

Özgür Gelecek Gazetesi’ni hedef alan devlet ile kendilerine “devrimci” diyen grubun saldırısı arasında fark görmek giderek zorlaşmaktadır. Devrimci bir gazetenin bürolarına saldıran, tahrip eden ve çalışanlarını darp eden bir yapı, kendini ne adla adlandırırsa adlandırsın, eylemleri devletin eylemleri ile örtüşmektedir. Bunu göremeyecek denli devrimci anlayış ve normlardan uzaklaşanların devrimcilikleri bu noktadan itibaren sorgulanır hale gelir.

Geçmişte, küçük burjuva devrimci örgütler arasında buna benzer olaylar yaşandı. Ve yıllar sonra bu yapılar birbirinden “özür” dilediler. Lakin, küçük burjuva “sol”culuğun sınıfsal yapısı gereği, kendi karşıtı gördüğü devrimci örgütlere, gazetelere saldırıları eksik olmamıştır. Kitleler ile geniş bağları olmayan ve dar grup içinde sıkışıp kalan küçük burjuva “sol”culuğu, sınıf kinini yanlış yere harcar. Burjuvazi tarafından ezilen küçük burjuvazi, hedefini kolayca şaşırarak, halka, halk safında olan devrimcilere saldırmayı adete kendi varlık nedeni olarak görür.

Bugün ÖG gazetesine ve çalışanlarına saldıranların, bu gazeteyi esas düşman olarak ele alanların düştükleri durum da budur. Küçük burjuva “sol”culuğunu, kendi niyetinden bağımsız olarak yer yer karşı-devrimci duruma düşüren, bu anlayış ve sınıfsal konumlanıştır.

Küçük burjuvazinin sınıfsal güdüleri ve eylemselliği, faşizme karşı devrim cephesinin birleşerek güçlenmesini değil, onun zayıflatılmasına hizmet eder. Şu anda ÖG bürolarını tahrip eden ve çalışan muhabir ve yazarlarına saldıranlar, kendi varlıklarını bu gazeteye saldırmakta gördükleri içindir. Oysa, onları bu hale düşürenin Türk egemen sınıfları olduğunu, daha genelde ise kapitalist sistemin onları ezdiğini göremeyecek denli siyasal olarak körleşmiş ve devrimci değerlerden uzaklaşmışlardır.

Devrimci çevre ve örgütler içindeki, ideolojik, siyasal ve örgütsel ayrılıklar, şiddetle değil, ideolojik ve siyasal tartışmalarla çözülebilir. Bu tür ayrılıkları şiddetle bastırmak isteyenler, marksizmden sapan küçük burjuva “sol”cuları olmuştur. Uluslararası Devrimci Hareket ve Türkiye Devrimci Hareketi içinde de , halk saflarında olupta halka ve onun örgütlerine, onun değerlerine saldıran ve karşı devrimcivari zor uygulayanlar küçük burjuva “sol”ları olmuştur. Ancak, tarih, bu tür “eylemlik” içinde olanları mahkum etmiştir.

Bütün bu gerçekler ışığında, bir kere daha sesleniyor ve uyarıyoruz:

Özgür Gelecek Gazetesi’nden elinizi çekin!

ÖG işçi ve emekçilerin sesi ve dostu bir gazetedir. ÖG gazetesine saldırmak, düşmanla aynı yerde buluşmak demektir.

Düşüncede “devrimci” olmak, devrimci, olmanın tek kıstası değildir. Düşünce ve eylem birliği devrimciliğin kıstasıdır. Eylemde düşmanla aynılaşmak, halk saflarından uzaklaşmayı beraberinde getirir!

Buradan, gazete ve dergi bürolarını basan ya da bu tür devrimci olmayan eylemliklere sessiz kalan, taraf olan arkadaşlara da seslenmek istiyoruz:

Devrimcileri birbirine düşürmek isteyenlerin oynuna gelmeyin. Biz devrimciler, düşünsel ve örgütsel farklılıklarımız ne olursa olsun faşizme karşı aynı saflarda birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bizlerin amaçları arasında, devrimci gazete ve kurumların basılması ve onları işelemez hale getirilmesi olamaz. Bizlerin düşmanı burjuvazidir. Faşizme karşı birlikteliğimizi daha da güçlendirmeliyiz.

Sizleri, devrimcileri birbirine kırdırarak faşist Türk devletinin ekmeğine yağ sürenlerin oynunu bozun! Bu tür anlayışları eleştirin ve anlayış sahiplerini tecrit edin!

Bütün devrimci-demokrat kamuoyunu, Özgür Gelecek Gazetesi üzerindeki çeteci baskıları kınamaya ve gazetemizle dayanışmaya çağırıyoruz!

Fransa Özgür Gelecek Gazetesi ve Partizan Dergisi okurları

213