Perşembe Ekim 19, 2017

Fransa Partizan - Özgür Gelecek okurları ;Partizan ve Özgür Gelecek’le dayanışmamızı deklere ediyoruz

kaypakkaya-partizan
Özgür Gelecek’le olan dayanışmamızı bundan böyle daha da artıracağımızı deklare ediyoruz. Büroları işgal kararları alanlar bilsinler ki, değerlerimizi çiğnetmeyeceğiz.

 

Faşist devletin son dönemlerde, özellikle de bu son günlerde Kürt ulusu üzerinde ve devrimci muhalefet güçleri üzerinde estirdiği terör ortadadır.

Sermayenin düzenine karşı mücadele için, bugün belki her günden çok daha fazla güçlerimizi birleştirmeye, ortak düşmana karşı ortak bir cepheden mücadele etmeye ihtiyaç vardır.

Bu ortak mücadeleyi zayıflatacak, düşmanın bize zarar vermesine olanak tanıyacak hiç bir yanlış davranışa izin vermeye kimsenin hakkı olmamalıdır.

Dün yargıladığınız düşünce, çalışma ve pratik yöntemlerin aynısını bugün kendiniz uyguluyorsanız, o zaman biraz kendinizi sorgulamanız lazım. Neden derseniz? Çünkü yeni bir dünya için, öznesi olduğunuz partinin önderliğine soyunan bireylerin pratiği ve yatırımları onların aynasıdır.

Yoldaşlarına , bugün baskı, şiddet ve tehdit uygulayanların yada uygulatanların, gerekçesi ne olursan olsun kabul edilemez.

İşgal ettiğiniz alanları sahiplerine bırakmanız, inancınızdaki altın çağın varlığını göstergesi olurken, tersi ise; örgütsel anarşizmi kutsayan, sol sekter, ayrılıkçı, yıkıcı ve uzlaşmayı reddeden, ideolojik-politik temelli mücadelede ürkek bir çizgidir. Kendi dar grup çıkarlarını parti ilkelerine, işleyişine karşı dayatan ve partiyi bu eksende teslim alarak kendi küçük-burjuva sınıfının politik kazanımlarını partiyi kuşatma altına almanın yolu olur.

Uygulanan baskının, şiddetin ve tehditin reddedilmesi gerektiğini, şiddet uygulamanın devrimcilere zarar vererek karşı-devrime hizmet ettiğini bilinmesi gerekir.

Çelişkileri çözebilmenin tek yolu tartışmak ve demokratik işleyişin içinde kalmakla olabilir. Bu anlamda, halen devam eden işgali nefretle kınıyor, Özgür Gelecek’le olan dayanışmamızı bundan böyle daha da artıracağımızı deklare ediyoruz. Büroları işgal kararları alanlar bilsinler ki, değerlerimizi çiğnetmeyeceğiz.

Özgür Gelecek Yalnız Değildir !

İşgale Son Verin !

Fransa Partizan ve Özgür Gelecek  okurlari 

573