Cumartesi Ekim 21, 2017

HBDH Yürütme Komitesi;Referandum Dayatmasına Hayır! Birleşik Devrim İçin Mücadeleye!

kaypakkaya-partizan
HBDH olarak, faşizme karşı direnen tüm güçleri bir kez daha selamlıyoruz. İşçi sınıfı ve emekçiler, ezilen Kürt ulusu, devrimci-demokratik güçler, kadınlar, gençler, Alevi ve ezilen diğer inançtan halkımız, ötekileştirilen kimlikler ve tüm ezilenleri, faşizme karşı ayağa kalkmaya ve referandum dayatmasını devrim lehine çevirmeye çağırıyoruz."

 

Emperyalizm, yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya. Emperyalizmin bölgesel çaplı müdahaleleri çıkar çatışmalarını yoğunlaştırıyor. Ortadoğu ve tüm dünyada kaos, olağan bir egemenlik sistemine dönüştürülmek isteniyor. Bölgede egemenlik sistemlerini yeniden tesis etmeye çalışan emperyalistler ve Ortadoğu’nun statükocu ulus-devlet güçleri de, daha çok faşizme ve diktatörlüğe yönelerek, mezhepsel-dinsel ve etnik çelişki ve çatışmaları öne çıkartmak için birbirleriyle yarışıyor.

Faşist T.C. ve Erdoğan çetesi, halklarımızı sonu olmayan bir savaşa doğru hızla sürüklüyor. Emperyalistlerle birleşen ve çelişen çıkarları temelinde bölge halklarına karşı sürdürülen bu kanlı saldırılarda uluslararası ve bölgesel çapta en kirli ittifakları gerçekleştirmek için tüm olanaklarını seferber ediyor. Dolayısıyla bu faşizme, dur demek ve onu yenilgiye uğratmak, Türkiye ve Kürdistan halklarının ve devrimci-demokratik güçlerin en önemli, birincil ve ertelenemez bir görevi haline gelmiştir. Çünkü faşist AKP-MHP yönetimi, kendine yönelen tüm muhalefeti devlet terörü, sokak infazları, kitle katliamları ve yaygın tutuklamalarla ezmeye çalışırken, aynı zamanda Kürt halkına karşı da yüz binlik şehirleri tank ve top ateşiyle yerle bir ederek kitlesel bir kıyıma dönüştürdü. Böylece, tüm muhalefeti ezmek ve tek parti diktatörlüğünü kurmak için topyekün savaş ilan etti. Bu kanlı ve faşist ittifakı da Kürt düşmanlığı üzerinden yürütüyor.

AKP-MHP, topyekün bir saldırıya girişmiş durumda. Erdoğan ve MHP yönetimi açısından bu durum, faşist devletin bekaa sorunu olarak da ele alınıyor. Bunun için Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK), Olağanüstü Hal (OHAL) ve İç Güvenlik Yasalarıyla, yeni bir saldırı konsepti oluşturuldu. Dik ve sarp bir kayalıktan yukarıya doğru tırmanan faşizm; gücünün tükenmesi ve durması halinde, sadece bulunduğu konumunu değil, tüm iktidarını da kaybedecektir.

Halklarımıza dayatılan seçenek açıktır! 12 Eylül faşizminin özü, niteliği ve ruhundan hiç bir farkı olmayan bu yeni anayasa dayatmasının, işçi ve emekçiler, kadınlar, gençler, Aleviler, ezilen tüm kesim ve halklarımıza getireceği olumlu hiç bir şey yoktur. Bu seçeneksizliğe ve dayatılan tekçi zihniyete karşı, mücadeleyi büyütme ve halklarımızın devrim seçeneğini yaratma zamanıdır. Sistemi, bütün kökleriyle yıkma hedefi olan Halkarın Birleşik Devrim Hareketimiz, referandum sürecine HAYIR demeyi, devrim strarejisine bağlı olarak ele almaktadır. 

Faşizmin Çözüm Aldatmacasına Hayır!   

Faşist AKP-MHP, olağan hale dönüştürdüğü şiddet ve baskı politikalarıyla, referandumu halklarımızın önüne getirdi. Erdoğan’ın, Türk-İslam sentezci 12 Eylül darbesinin ürünü olduğu zaten bilinmektedir. Ve yine bugünkü konumlarını da 12 Eylül darbecileriyle kolkola girmiş olmalarına borçludurlar. Faşist hükümet, girilen rejim krizini, parlamentonun göstermelik yetkilerini de ortadan kaldırıp, kendilerini güçlendirerek aşmayı hedefliyor. Uygulamadaki anayasanın tüm gerici, ırkçı ve tekçi karakteri dahi, dönemin ve AKP faşizminin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.  

 OHAL ve Faşizme Hayır!

AKP-MHP faşizmi, “malumun ilanı” olarak niteledikleri, “tek adam”da cisimleşen ve aslında faşizmin kurumsallaşmasından başka bir anlama gelmeyen referandum aracılığıyla, iktidarın anayasal yetkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu nedenle halklarımız, faşizme karşı direnişi büyütmeli, referandumda hayır seçeneğini, aktif bir biçimde örgütlemelidir.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi; halklarımızı, “hayır” seçeneğini faşizme karşı direnişin bayrağı haline dönüştürmeye ve AKP-MHP faşist ittifakını yerle bir etmeye çağırır!

HBDH, rejim krizini aşmak için gündeme getirilen “tek adam” ve “tek parti” diktatörlüğüne karşı halklarımızı aktif mücadeleye çağırır. Halklarımız sokak eylemlerinden, kitle gösterilerine, özsavunma biçimlerinden, yaşam alanlarının korunmasına kadar birçok yolla faşizmin saldırılarını püskürtmeyi, bir görev olarak görmelidir.

HBDH, faşist AKP-MHP itifakının OHAL’ine ve tekçi diktatörlüğüne karşı, halklarımızı referandumda hayır demeye ve faşizme karşı direnmeye çağırır.

HBDH olarak, faşizme karşı direnen tüm güçleri birkez daha selamlıyoruz. İşçi sınıfı ve emekçiler, ezilen Kürt ulusu, devrimci-demokratik güçler, kadınlar, gençler, Alevi ve ezilen diğer inançtan halkımız, ötekileştirilen kimlikler ve tüm ezilenleri, faşizme karşı ayağa kalkmaya ve referandum dayatmasını devrim lehine çevirmeye çağırıyoruz!

Faşizme Hayır, Birleşik Devrime Evet!

 Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)

 Yürütme Komitesi

 11 Şubat 2017

697