Cumartesi Ekim 21, 2017

Öfkenin bilinci direnişin rehberi olan Devrim ve Komünizm Şehitleri Sesimizin ulaştığı her yerdesiniz!

kaypakkaya-partizan
Etkinlik TKP/ML GYDK’nın Ocak ayı mesajının Okunmasiyle devam etti.

 

İsviçre’nin Zürih kentinde 22 Ocak 2017’de Devrim ve Komünizm şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi. Partizan tarafından düzenlenen Etkinliğe Partizan kitlesinin yanı sıra, HBDH Bileşenleri ve İsviçreli devrimci örgütlerden, sokaklarda afişleri gören latin Amerikalı devrimci gençlere kadar katılım sağlandı.

“Düştüler toprağa özgürce, korkusuz Kurşun sesi değildi bir sevdalı gülüştü Düştüler dimdik, özgürce, yalın Öldüler ama çoğaldılar olumsuz

Gel bir bak yakından şu yiğitlere Daha dün gibiydi acımasız devrildiler Kan bir kara görüntüydü göğüslerinde Ölüm çirkindi onlar güzelleştirdiler.”

Selamlama ve saygı duruşu ile başlayan etkinlik İsviçredeki Partizan Örgütlülüğü adına okunan açıklama ile devam etti. Açıklamada Avrupa Ortadoğu ve Türkiyede, derinleşen Kriz keskinleşen sınıf mücadelesine vurgu yapılarak, emperyalist saldırılara karşı bulunduğumuz cephelerde en güçlü direnişleri örgütleyebilmek için komünist siyasetin rehberliğinde devrimden çıkarı olan,anti emperyalist anti faşist anti feodal güçlerle bütün cephelerde sağlam tutarlı uzun soluklu mücadele birlikleri örgütlemenin önemine vurgu yapıldı. Günümüz faşizme karşı birleşebilecek bütün güçlerle birleşme, direnişi ortak örgütleme günüdür. Ayrıca Alıboğazında kasım ayında kendisinden kat kat daha üstün silahlar eşliğinde gerçekleştirilen düşman saldırısına karşı, TKP/ML önderliğinde savaşan yiğit TİKKO Gerillalarının kahramanca direnişi selamlandı. Şehit düşen Yoldaşlarımızın bizlere mesajı şudur; daha güçlü karşı koyuslar için anti faşist cepheyi büyütün, karanlıkları parçalayın ve özgürlük ateşini her tarafa yayın, gerçekleri devrimci kılın ve her alanda partimize yakışan kararlılıkla hareket edin.

Alplerden Munzurlara, Munzurlardan Rojavaya uzanan bir dirnenis ve anti emperyalist mücadele köprüsü.

İsviçre Devrimci İnşa örgütü (Revolutionäre Aufbau*) temsilcisi sunumunda ideolojik sınırlarımızı aşarak Enternasyonal mücadelenin gerekliliğne ve bu uğurda şehit düşenlerin bizlere bıraktığı mirasa değindi. Ayrıca Rojavada ziyaret ettiği TKP/ML-TİKKO taburundan Resimler eşliğinde izlenimlerini anlattı.

Aufbau Temsilcisi arkadaş Dersimde şehit düşen TKP/ML Gerillası Barbara Anna Kistlerin eski yoldaşıydı. Kobanede yapılan devrim şehitleri müzesini ziyaret ettiğinde enternasyonal mücadelede şehit düşen devrimcilerin resimlerini ve bireysel eşyalarını gördüğünde oldukça etkilenir. Gözleri eski yoldaşı Barbaryi arar, ama bulamaz. “Barbaranın yeri burası; Kavganın ve Çatışmanın göbeği, barbarlığa karşı direnişin sosyalizm mücadelesinin bu en zorlu cephesi” diyerek unutulan Barbaranın resmini Kobanedeki şehitler müzesine getirip aşar. Rojava izlenimlerinin yarattığı heyecanı etkinliğe katılanlarla paylaştı.

Sinevizyon gösterişin ardından Etkinlik TKP/ML GYDK’nın Ocak ayı mesajının Okunmasiyle devam etti.

“İçinden geçtiğimiz dönem aynı zamanda aydınlığa açılan kapıyı da aralayan olanakları ve koşullarıda bağrında taşıyor!”

Tükenmişliğine siyasal kılıflar arayan süreçlerle, mücadele geleneğine sahip olan Marksist-Leninist-Maoistler ideolojik mücadelede ısrarlı ve ilkeli davranarak kendi tıkanmışlıklarını aynı ısrarla tarihin çöplüğüne gönderme gücüne sahiptir.

“Geçtiğimiz yüzyılın devrimler tarihinin de işaret ettiği gibi, bizimkisi gibi bir ülkede, devrimci şiddet devrimimizin temel biçimidir. Bu da, ‘silahların eleştirel gücünde ısrarlı’ partimize zorlu ve büyük görevler yüklüyor.”

...Aynı zamanda aydınlığa açılan kapıyı da aralayan olanaklar ve koşulları da bağrında taşıyor. Felsefi olarak ifade edersek eğer her şey karşıtıyla, kendi yıkılışının unsurlarıyla eyerlidir. Proleterya partisi açısından tarihsel fırsatların ve tarihsel görevlerin üst üste bindiği bir mecradır girdiğimiz dönem. Eğer tarihin akışının yarattığı bu ender olanı, yani başımızda akıp giden süreci karşılamada üstümüze düşeni yeni ve özgün koşullara yanıt verebilecek biçimlerde yenilenmeyi başarabilirsek yeni taktikler ve pratik politikamızdaki zenginliklerle süreci karşılayabilirsek, fırtınaya yön verebileceğiz.”

Mücadeleyi büyütmek partimizi çekim merkezi haline getirmek için faşist diktatörlüğün topyekün saldırıya giriştiği bu yeni dönemde; yaygın ablukayı dağıtmak için kürt ülusal hareketi ve devrimci güçlerle sınırları, politik amaç ve hedefleri berrakça saptanmış eylem birlikleri üzerinden bir blok bir ittifak, bilhassa savaş ittifakının sağlanması tarihsel bir sorumluluk ve zaruret halini almıştır.

“Şehirlerden, Kırlardan, meydanlardan sorun bizi

Kulağınızda çınlayan halkın yükselen sesiyiz biz”

“Biz jopların ve gazların altında toplanan Cumartesi anneleri, barış anneleriyiz.”

Etkinliğe Barış Anneleri ve Cumartesi Anneleri adına konuşan Döndü Ana önemli mesajlar verdi: “Önce çocuklarımız için mücadele ediyorduk sonra mücadelenin kendisi biz olduk”. İlerlemiş yaşında bembeyaz tülbenti ile sürgüne çıkmak zorunda kalmış. Sürgündede mücadelesine devam ediyor. Zindanlardaki özgürlük tutsaklarını hiç unutmuyor, önce onları selamlıyor konuşmasına başlarken. “Bu mücadeleyi kazanmak için Alevisi-Sünnisi , Türkü Kurdu Ermenisi Ezidisi bütün ezilenlerin birlik olması gerekiyor” diyor. Sürgünde yaşayan Türkiyelilere mücadeleye en güçlü desteği sunmalarını öğütlüyor.

Gün oldu Amed Zindanlarında bedenini ateşe veren Mazlum olduk. Deniz olduk dar ağaçlarında Mahir olduk kurşun yağmurları altında İşkence tezgahların da İbrahim olduk Şer Verip sır vermeyen

Boyun eğmedik zulme!

Faşizme karşı omuz omuza sloganları eşliğinde Kürsüye gelen HBDH Temsilcisi konuşmasında şunlara değendi. “Mahirler Denizleri kurtarmak için kendini feda etti, İbrahim THKO savaşçılarının ihbacılarını cezalandırdı” bu durum TDH’nin kuruluşunda birbirlerine nekadar güçlü bağlarla bağlı olduklarının göstergesidir. Şimdi bize düşen görev bu mirası yeniden ete kemiğe büründürmek, bunun üzerinden yükselerek faşizme karşı en güçlü karşı koyusu örgütlemektir.

Anma etkinlik Müzik dinletisinden sonra “Biji Partiyame TKP/ML” ve “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarıyla son buldu.

Bedenlerini seve seve mücadeleye feda eden halkımızın yiğit oğulları/kızları dinlenin şimdi kavganizi sürdüyor yoldaşlarınız.

Anıları mücadelemizde yaşayacak !

684