Pazartesi Ekim 23, 2017

YDG divan toplantısından notlar…

kaypakkaya-partizan
Yeni Demokrat Gençlik (YDG) 3 ayda birgerçekleştirdiği divan toplantısının bu yıl ilkini gerçekleştirdi.

 

Divanın 1. günü Geçmiş Süreç tartışmaları ile başladı. Alanlarda yürütülen kampanya ve konferans çalışmalarını değerlendiren YDG’liler, çalışmaların OHAL’in saldırılarına rağmen birçok alanda yürütüldüğünü, kampanya süresince de merkezi materyaller üzerinden de kitleye gidildiğini ifade etti. Bazı alanlarda ki çalışmaların düzenli yürütülememesi üzerine de konuşan YDG’liler, sorunların kaynağı üzerine tartışmalar yürüttü.

Kampanya ve konferans hazırlık çalışmaları kitle ile ilişkilenme noktasında önemli etkisi olduğunu belirten YDG’liler, daha iyi planlama ile daha nitelikli iş yapılabileceğini ifade ettiler. Alanların divanlarda aldığı sorumlulukları daha fazla takip etmesi ve yerine getirme noktasında daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirten YDG’liler, örgütlülüklerin bu şekilde daha iyi düzeye geleceğini ifade etti.

11. konferansta sunumlar için farklı bir tar uygulama yönünde daha önce divanda tartışan YDG’liler, sonra ki konferanslar içinde sunumları kitlenin tartışmalara daha fazla katılımını sağlayacak tarzda yapılmasına karar verdi. Geçmiş süreç sunumu için önce ki konferansın hedeflerinin göz önüne alınarak yapılmasını, geçmiş sürecin bu açıdan hedeflerimizi ne oranda yerine getirdiğimizi açığa çıkaracak biçimde yazılıp tartışılması yönünde karar alındı. Politik gündem sunumunda sayısal verilere ağırlık verilmesini eleştiren YDG’liler, buna rağmen politik gündem tartışmaların oldukça nitelikli ve katılımında yoğun olduğunu söyledi. Lise sunumunda liselilerin somut önerilerle konferansa hazırlanmasının lise çalışmasının gelişimi açısından önemli olduğunu belirten YDG’liler, sunumunda oldukça iyi olduğunu belirtti.

“AKP’nin siyasi krizini derinleştirelim”

Politik Gündem tartışmalarında ise referandumu ağırlıklı tartışma yürüten YDG’liler, ilk olarak AKP hükümetinin başkanlık sistemini dayatmasının gerekçelerini tartıştı. Başkanlık sisteminin AKP için siyasi kriz mi yoksa ekonomik kriz üzerinden bir ihtiyaç olduğunu tartışıldı. Oldukça nitelikli geçen tartışmada, mevcut krizde tartışılmış oldu. AKP’nin iç ve dış politikada ki başarısızlığı sonucu ortaya siyasi krizler, ekonomik alanda da krizi derinleştirdiğini ve buradan da AKP’nin başkanlık sistemine ihtiyacını doğurduğunu ifade eden YDG’liler, AKP’nin kendi içinde ki krizinde büyüdüğünü belirtti.

Referandum süreci boyunca şuana kadar yürütülen çalışmaların oldukça etkili olduğunu söyleyen YDG’liler, sürecin örgütlenme açısından oldukça önem taşıdığını belirtti.

Gençlik Var çalışmaları içinde tartışan YDG’liler, kampanyanın şuana dek oldukça etikili ve kitlesel geçtiğini belirtti. Kampanyanın daha fazla katılım üzerinde beslenmesi gerektiğini söyleyen YDG’liler, çalışmaların yaygınlaşması noktasında ortak görüş belirttiler. Kampanyanın “Hayır Diyen Gençleri” birleştirme, örgütleme noktasında önem taşıdığı ve burada da çalışmaların örgütlenme odaklı yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Referandum çalışmalarında Gençlik Var çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi ve çalışmaların örgütlü bulunan her alanda yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

“Başkanlığa Hayır, OHAL’de Direnmeli”

Referandum için kendi öz çalışmalarını da öreceğini açıklayan YDG’liler, “Başkanlığa Hayır, OHAL’de Direnmeli” şiarı ile kampanyayı başlattıklarını duyurdu. Materyal için merkezi olarak bildiri çıkartılacağını, yerellerde ise materyallerin yerel örgütlenmelerin inisiyatifinde olduğunu açıkladı. Çalışmalar için kitle çalışmasının yaygın bir biçimde örgütlenmesine karar veren YDG’liler, referandum sürecinde ilişkilerin yakalanması, var olan ilişkilerinde örgütlenme düzeyine getirilmesini hedef olarak önüne koydu. Referandum çalışmaları boyunca yerellerin haftalık toplantı almasına karar veren YDG’liler, bunun komisyon tarzı çalışmaya da ön ayak olacağını belirtti.

8 Mart ve Newroz çalışmaları için de çeşitli kararlar alan YDG’liler, çalışmaların ortaklaştırılması gerektiğini belirtti. 8 Mart çalışmaların kadın platformları ile ortaklaştırılarak yürütüleceğini ifade eden YDG’liler, Newroz çalışmalarının da merkezi olarak Gençlik Var üzerinden, yerellerde ise HDP ve diğer kurumlar ile ortaklaştırılarak yapılmasına karar verdi.

“Daha iyi bir dergi için daha fazla kolektivizm”

YDG’nin geçtiğimiz günlerde çıkan 9. sayısı içinde değerlendirme yapıldı. İlk olarak Yayın Kurulu tarafından dergi çalışması değerlendirildi. Yazıların zamanında yazılması gerektiğini söyleyen Yayın Kurulu üyeleri, yazıları yazarken dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi. Dergi için görüşlerini bildiren YDG’liler kimi teknik hataların olduğunu belirtti. Eleştirilerle ile birlikte kolektif çalışmanın daha etkin olasını gerektiğine vurgu yapan YDG’liler, derginin bu şekilde daha iyi bir düzeye geleceğine karar verdi. Yazılarda kullanılan dilinde gün geçtikçe düzeldiğini ifade eden YDG’liler, bu şekilde YDG dergisinin gençliğe daha fazla hitap eden bir dergiye dönüştüğünü belirtti.

Divan toplantısı Erkeklik Atölyesi yapılarak sonlandırıldı.

265