Cumartesi Eylül 23, 2017

Nisebin direnişçisi TKP/ML tutsağının karar duruşması gerçekleşti

kaypakkaya-partizan
“Mahkemenizi tanımıyorum, beni sizler değil, ancak enternasyonal proletarya yargılar”

 

Türkiye Kürdistanı’nın çeşitli bölgelerinde süren öz yönetim direnişlerinin Mardin Nusaybin bölgesine katılan TKP/ML dava tutsağı Uğur Sakarya’nın karar duruşması Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. SEGBİS dayatmasını reddederek avukatı aracılığı ile yazılı siyasi savunma yapan Sakarya “Mahkemenizi tanımıyorum, beni sizler değil, ancak enternasyonal proletarya yargılar” dedi Sakarya’nın siyasi savunmasından kesitler şu şekilde;

“Mahkemede yaptığım ilk savunmamda da belirttiğim gibi Türkiye proletaryasının öncü kurmayı TKP/ML’nin  bir militanı ve önderliğinde savaşan TİKKO’nun bir savaşçısıyım. Bir komünist olarak siyasi olarak yüce komünizm davasını ve bu kimliğimi asla gizlemem ve fikirlerimi açıkça söylerim”

 “Bir devrimci olarak başta işçi sınıfı olmak üzere, yoksul halkı, yoksul köylüyü, orta halli köylüyü, küçük esnaf ve sanatkarları, milli burjuvazinin devrimci kanadını ve başta Kürt ulusu olmak üzere Türkiye’de yaşayan tüm ezilen ve sömürülen azınlıkları; komprador burjuvaziden, emperyalizmden ve her türden sömürü ve tahakkümden kurtarmak için mücadele ediyorum” 

Faşist diktatörlüğün devrimci hareketi zora dayalı güç kullanarak bastırmaya çalışmasına karşı devrimci şiddetin ve zorun önemine değinen TKP/ML dava tutsağı Sakarya “Burjuvazi devletin ideolojik tüm zor aygıtlarını kullanarak proleteryanın kurtuluşunun önüne geçmeye çalışacaktır. Bu noktada sınıf bilinçli komünistler ideolojik, siyasi ve askeri tüm zor aygıtlarını kullanacak, karşı-devrimci şiddet ve zor, devrimci şiddet ile alt edilecektir. Zora karşı devrimci zoru kullanmak tarihsel bir meşruluktur. Militanı olduğum TKP/ML’de Demokratik Halk Devrimi’nin zaferle taçlanmasında devrimci şiddeti ve temel olarak uzun süreli Halk Savaşı stratejisini benimser.” 

 “TKP/ML Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme hakkını koşulsuz savunur ve özyönetim direnişlerini ilerici bulur, Kürt ulusunun reformsal kazanımlarını savunur ve destekler. Bende bu bilinçle  taleplerinin savunmasında ve büyütülmesinde yer aldım.”

 “Faşist bir diktörlükte insan hakları ve eşit yargılanma  mümkün olamayacağı açıktır. Faşist anayasanızı da, bu anayasaya dayanarak beni yargılayan mahkemenizi de tanımıyorum.  Beni sizler değil, ancak enternasyonal proletarya yargılayabilir!”

Savunmanın ardından Mahkeme TCK 302 ve TCK 174’ maddeleri üzerinden Sakarya hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verdi.

123