Salı Ekim 17, 2017

Urfa 2 No’lu T Tipi Hapishane’den tutsak Partizanlar

kaypakkaya-partizan
Ancak üzülerek öğrendiğimiz üzere, geçtiğimiz Şubat ayında gazetemizin Aksaray ve Kartal irtibat büroları saldırıya uğradı ve gasp edildi. Bizler Riha’da tutsak bulunan Özgür Gelecek okurları olarak bu saldırı ve gaspı kınıyoruz; bir an önce bürolarımızı gasp eden; faaliyetçilerimizi darp edenleri özeleştiri vererek bu pratiklerini mahkûm etmeye çağırıyoruz!

 

Özgür Gelecek’le dayanışma mesajımız…

TC devletinin içerisinde olduğu siyasi ve ekonomik krizi çözümleme arayışı, bugün ezilenler ve ezilenlerin mücadele hattına yönelik saldırıları getirmeye devam ediyor. Kürt ulusu başta olmak üzere, ezilen tüm uluslar, kadınlar, işçi ve emekçiler, LGBTİ’ler üzerindeki saldırı politikalarıyla içerisinde olduğu krizden çıkmaya çalışan TC, esas itibariyle ezilen her kesime “biat”, dayatmaktadır. Tek din-dil-ulus anlayışına uygun olarak biat ettirme politikalarıyla tekçi yapısını korumaya çalışan TC, toplumsal muhalefeti yok etmeye çalışıyor; katliam, zulüm ve hak gasplarıyla ezilenlerin yaşamını karanlığa boğmaya uğraşıyor. Tekçi ve erkek yapısıyla saldırılarını yoğunlaştıran TC, ezilenlerin sesini; devrimci, demokrat ve yurtsever basını susturmak içinde elinden geleni ardına koymuyor. Gözaltı, tutuklama, infaz uygulamalarıyla karşı karşıya olan gazeteciler ve kapatılan basın kurumları ile devlet gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor. Burjuva medyanın yalanlarına karşı gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyenlerin üzerindeki bu baskı gerçeklerin halka ulaşmasından duyulan korkudandır.

Gazetemiz Özgür Gelecek de kuşkusuz yayınlandığı ilk günden beri bu korkuyu büyütme iddiası taşıyor. “Gerçekler devrimcidir” şiarıyla hareket eden ve devrim mücadelesini gerçekleri halka aktararak büyüten gazetemiz, tarihi boyunca hep zorlu koşullarda çalışmış; soruşturma ve davalarla yüz yüze kalmış; çalışanları tarafından çokça ödenen bedellerle bugünlere gelmiştir. Ancak hiçbir saldırı, gazetemizin gerçekleri yazmasını ve halka ulaştırmasını engelleyememiştir.

Devletin saldırılarını bu denli yoğun olduğu bir süreçte, Özgür Gelecek gazetesi gerçekleri yazmaya devam etme iddiasından ödün vermeyerek “Gerçekler devrimcidir” şiarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Ancak üzülerek öğrendiğimiz üzere, geçtiğimiz Şubat ayında gazetemizin Aksaray ve Kartal irtibat büroları saldırıya uğradı ve gasp edildi. Bizler Riha’da tutsak bulunan Özgür Gelecek okurları olarak bu saldırı ve gaspı kınıyoruz; bir an önce bürolarımızı gasp eden; faaliyetçilerimizi darp edenleri özeleştiri vererek bu pratiklerini mahkûm etmeye çağırıyoruz!

Bu tür pratikler kitlelerin devrimcilere olan güvenini sarsan, kurumumuzu devletin saldırılarına açık hale getiren bir noktada durmaktadır! Yaşadığımız topraklarda, yukarıda da bahsettiğimiz gibi devletin ezilenlere ve toplumsal muhalefete yönelik saldırı politikalarının bizlere yüklediği görevler dünden daha ağır olarak karşımızda durmaktayken uygulanan bu tür gasp ve saldırıların mücadelemize kan taşımadığı ortadadır. Bu tür yöntemlerle gasp edilen bürolarımızda, erkek egemen sisteme hizmet eden tarafı da es geçemeyiz elbette ki! Kadın çalışanımızın darp edilmesi; uğradığı şiddet bunun en açık göstergesidir.

Saldırı ve işgal saldırılara dair çağrımızı yineliyoruz.

Bu pratiğe bir an önce son verilerek işgal edilen bürolarımız esas sahiplerine teslim edilmelidir. Bürolarımıza yönelik saldırılar bir an önce son bulmalıdır.

Kadın düşmanlığı ile birlikte saldırı ve işgalleri gerçekleştirenleri devrimci tutuma; özeleştiri vermeye çağırıyoruz.

Özgür Gelecek Yalnız Değildir!                         

(Urfa 2 No’lu T Tipi Hapishane’den tutsak Partizanlar)

419